06 12079044 info@elsburg.nl

Privacy

Zorgboerderij de Elsburg/Privacy

Privacy cliëntadministratie

De bij ons aangesloten zorgboerderijen werken met ONS van Nedap. Dit is een cliëntregistratiesysteem waarin het zorgplan dat samen met u is opgesteld wordt opgeslagen.

 SZZ en Nedap hebben een overeenkomst gesloten, waarin vastgelegd is hoe er met uw gegevens wordt omgegaan en wie waarvoor verantwoordelijk is. SZZ werkt daarmee volgens de AVG (de nieuwe privacywet). Binnen ONS heeft u bovendien de mogelijkheid om beveiligd te communiceren met de zorgboerderij en alle rapportages in te zien in uw persoonlijke portaal, ‘Caren Zorgt’ genaamd. Vraag hiernaar bij uw zorgboer(in).

 In feite verzamelt SZZ de gegevens niet, maar doet de zorgboerderij dit. Zij slaan het slechts op in ons systeem. Zij hebben deze gegevens nodig, omdat ze u de best mogelijke zorg willen bieden en daarbij graag rekening houden met hoe u in het leven staat. In de zorgovereenkomst die de zorgboerderij met u afsluit, wordt afgesproken hoe we dit kunnen doen.

Deze gegevens worden vastgelegd:

  • Algemene persoonsgegevens (Naam, geslacht, contactgegevens, huisarts en noodnummers).
  • Indien nodig: etniciteit, religieuze overtuiging of belangrijke medische/strafrechtelijke gegevens. Dit doen wij alleen als dit noodzakelijk is voor de zorg die geleverd wordt.

In het zorgplan:

  • Situatiebeschrijving zorgvraag bij start zorg
  • Gewenste doelen/resultaten
  • Beschrijving van uw sociale netwerk
  • Beschrijving van uw woonsituatie
  • Beschrijving van uw dagelijkse activiteiten, interesses en/of opleiding/werk

Beveiliging van uw gegevens

SZZ heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen om zo verlies, onrechtmatig gebruik en onrechtmatige verwerking van deze gegevens door anderen tegen te gaan. En om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Alle medewerkers op de zorgboerderij maar ook op het kantoor van SZZ tekenen voor geheimhouding, werken volgens het privacyreglement en leggen alleen gegevens vast in de beveiligde omgeving.

Bekijken en/of wijzigen van uw gegevens

U heeft volgens de wet het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u vragen of we de gegevens aan een andere partij kunnen geven.